Tehnička podrška PDF Print E-mail
Pružamo usluge tehničke podrške prilagođene potrebama naših klijenata. Svaka kategorija usluga pažljivo je izabrana kako bi cijena usluge reflektirala nivo i razmjer usluge, a da cijena pritom ostane prihvatljiva klijentu.

OPSUS Knowledge - konzultantske usluge namjenjene su klijentima koji žele potpuno ili detaljno savjetovanje o svom IT sustavu, procjenu sustava, prijedloge za preinakama i druge savjetodavne usluge.

OPSUS Practice - usluge projektiranja sustava i vođenja ili nadzora izvođenja IT projekata. Ove usluge namjenjene su klijentima koji žele izradu projektiranja IT sustava ili žele neovisne stručnjake koji će u njihovo ime nadzirati izvođenje IT projekata trećih osoba.

OPSUS Routine - usluge implementacije i održavanja sustava prema projektnoj dokumentaciji.

OPSUS Maintenance - usluge edukacije korisnika i dokumentiranja sustava.

OPSUS Aid - usluge jednostavne tehničke podrške, instalacija i umrežavanje klijenata. Od 13.7.2009. ova usluga je ukinuta, a zamjenjuje ju OPSUS Routine.

OPSUS Instant - hitno rješavanje problema; ovu uslugu koriste klijenti čije probleme je nužno otkloniti u najhitnijem mogućem roku. Riječ je o posebno žurnoj usluzi koja ima apsolutni prioritet i rješava se prva, sa svim raspoloživim resursima, u bilo koje vrijeme.

 

 

      (C) 2002.-2009. Operacijski sustavi d.o.o., Ivana Šibla 12, HR-10000 ZAGREB tel: +385 1 6623840 fax: +385 1 6623842