Reference PDF Print E-mail
Naše reference

 

Prikaz nekih tehnoloških rješenja koja smo ostvarili  

 
Multimedijalni institut http://www.mi2.hr
Kao središnji čvor mreže koja povezuje Mamu, Radio Student, Močvaru i Multimedia Lab, Multimedijalni centar je sa svojim raznorodnim tehničkim rješenjima svakako zanimljiv primjer. Udaljene lokacije povezane su bežičnim (802.11b) vezama, dok glavninu komunikacije opslužuju FreeBSD i Debian Linux rješenja, kako bi komunikacija između različitih lokacija i različitih računalnih platformi (Linux, MS Windows, Macintosh) bila transparentna prema krajnjim korisnicima. Sigurnost bežičnih komunikacija povećali smo korištenjem IPSec na BSD i Linux platformi (uz prilagodbe jezgre operacijskog sustava na tim računalima), na kojima smo postavili i DHCP. Sve lokacije povezane su statičkim rutama, a firewall/NAT je uspostavljen prema svim non-trusted mrežama.
TOTAL Izdanja d.o.o.
Naručitelj projekta je izdavačka kuća koja je svoje poslovanje zamislila u potpunosti u elektroničkom obliku, s naglaskom na jednostavnosti i ekonomskoj isplativosti rješenja. Projektom su umrežene sve radne stanice (MS Windows XP Pro) tako da čine jedinstvenu radnu grupu zajedno sa Samba serverom. Za obradu dokumenata koristi se OpenOffice 1.0.2

Projektom je uvedena veza na Internet putem ADSL linije, ali postoji i rezervna ISDN linija za slučaj nužde (zbog praktičnosti instalirana u administrativnom dijelu).
Korisnicima je na raspolaganju transparentni proxy, a managementu je ostavljena mogućnost uvida u on-line aktivnosti djelatnika pomoću programa za nadgledanje i statističku analizu prometa. Oba servera (Samba server i gateway) koriste Linux.
DOMA d.o.o. http://www.doma.hr
Naručitelj projekta je trgovačka kuća koja ima niz trgovina disperziranih po Republici Hrvatskoj, kao i vlastiti informatički tim. Naš projektni zadatak bio je omogućiti centrali u Zagrebu siguran prijenos podataka za centralni backup (pri čemu je trebalo u potpunosti zadržati postojeću funkcionalnost sustava), što je omogućeno koištenjem secure ftp komunikacije umjesto do tad korištene "neštićene" ftp komunikacije. U istom projektu je postojeći e-mail sustav zamjenjen drugim (qmail) radi povećanja mogućnosti servisa, kako bi isti bolje pratio nove poslovne potrebe. Zamjena je učinjena potpuno transparentno prema korisnicima.
SEAF Croatia http://www.seaf.hr
Small Enterprise Assistance Fund, američki investicijski fond, već otprije posjeduje razvijen IT sustav, pa je naša uloga bila održavanje već zatečenog stanja, uz daljnju brigu o njegovom pouzdanom i sigurnom radu. Posebnost ove instalacije je raznovrsnost IT opreme, odnosno korištenje sve tri dominantne računalne platforme današnjice: Linux, Macintosh računala i PC računala s Microsoftovim proizvodima.
AVL-AST http://www.avl.com
AVL-AST je tvrtka čije poslovanje u svakom trenutku ovisi o dostupnosti mrežnih servisa; sastoji se od tri odjela sa svojim međuvezama, te VPN vezom prema matičnoj tvrtci u inozemstvu. Naša zadaća bila je modernizacija serverske infrastrukture i konsolidacija mrežnih servisa, te postavljanje sustava za nadzor i oblikovanje mrežnog prometa (network traffic shaping & queuing) kako bi se optimalno iskoristio WAN link i smanjili problemi vezani uz bandwidth prilikom prijenosa podataka za obradu i rezultata numeričkih analiza, pri čemu je važno i ostalim servisima ostaviti dovoljno prostora "za disanje". Konsolidacija mrežnih servisa izvedena je njihovom migracijom s više proprietary UNIX računala na manji broj Linux servera. Serverska infrastruktura je vezana prvenstveno uz Unix servise poput središnjeg mrežnog direktorija za autorizaciju korisnika, dijeljenje diskovnog prostora prema UNIX/Linux i Windows klijentima, email sustava te drugih servisa s mnogobrojnim međuovisnostima. Ova tvrtka višegodišnji je aktivni korisnik naših usluga.
Olympic International d.o.o.
Kako bi se osigurala pouzdanost radnih stanica za djelatnike odjela prodaje i potrebno održavanje smanjilo na najmanju moguću mjeru postavljeno je vrlo zanimljivo mrežno rješenje Linux servera s nizom diskless Linux radnih stanica koje prilikom podizanja sustava cjelokupni OS i potrebne alate za rad povlače sa servera; osim uštede na troškovima hardvera, omogućena je jednostavna centralizirana administracija i nadogradnja klijenata, definirani su strogi okviri u kojima korisnik može koristiti računalo, cijeli sustav je siguran od napada virusa i malicioznog koda. Sustav koristi isključivo Open Source aplikacije (Linux, Mozilla, Open Office), čime su postignute velike uštede na troškovima licenci.
Polychem
Mala tvrtka s tipičnom postavkom pasivne mrežne, telekomunikacijske i informatičke infrastrukture kakvu možemo naći u mnogim tvrtkama slične veličine. Uključuje jedno prijenosno računalo, dijeljene pisače i ISDN vezu prema Internetu.
Tellus
Također jedan od standardnih primjera, tvrtka koja posjeduje ISDN vezu prema Internetu, s centraliziranim sustavom za dijeljenje datoteka i pisača prema Windows klijentima u mreži; Linux server posjeduje RAID 1 polje kao prihvatljivu i uobičajenu mjeru zaštite podataka u slučaju kvara diska.
Ostale reference
Ascendant http://www.ascendant.hr
Hendal http://www.hendal.hr
LBC
Mobitel http://www.mobitel.hr
Teh-gradnja
PRS
CLJP
 

 

 
 

      (C) 2002.-2009. Operacijski sustavi d.o.o., Ivana Šibla 12, HR-10000 ZAGREB tel: +385 1 6623840 fax: +385 1 6623842